மழையின் ஈரம்! – எஸ்.மகேஷ்

மழைநீர் சேர்ப்போம்

மழைக்காலங்களில்
அலுவலகம் செல்லும்
அவசரக் காலைகளில்
அடம்பிடித்து
வீரிட்டழும் குழந்தையாய்
கூடவே வருகிறது
தினம் பெருமழை!

Continue reading “மழையின் ஈரம்! – எஸ்.மகேஷ்”

வணக்கம் சொல்லும் புதிர்கள்! – எஸ்.மகேஷ்

ஒரு கோப்பை
தேநீருடன்
மஞ்சள் பூவையும்
பூக்கள் குலுங்கும்
நந்தவனத்தையும்
இருவரும்
பரிமாறிக் கொண்டோம்!

Continue reading “வணக்கம் சொல்லும் புதிர்கள்! – எஸ்.மகேஷ்”

முதுமையின் தாக்கம்! – எஸ்.மகேஷ்

முதுமையில் தனிமை

ஏதேனும் நேரலாம்
எனும் எண்ணம்
பரவியும் படர்ந்தும்
பயந்திருக்கும் பிம்பம்
தினம் கடக்கும்!

Continue reading “முதுமையின் தாக்கம்! – எஸ்.மகேஷ்”