சுற்றுலாத் தலங்களைத் திறக்கலாமா?

கன்னியாகுமரி கடற்கரை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

சுற்றுலாத் தலங்களைத் திறக்கலாமா?

திறக்கக் கூடாது – 53% (8 வாக்குகள்)

திறக்கலாம் – 47% (7 வாக்குகள்)

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (எல்.ஐ.சி) தனியார்மயமாக்கப் படுவது

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (எல்.ஐ.சி) தனியார்மயமாக்கப் படுவது

தவறு – 75% (9 வாக்குகள்)

சரி – 25% (3 வாக்குகள்)

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியது

ஆப்கானிஸ்தான்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறியது

கெட்டது – 56% (10 வாக்குகள்)

நல்லது – 44% (8 வாக்குகள்)

ரஜினி கட்சியால் அதிகம் பாதிக்கப்படப் போவது

கபாலி ரஜினிகாந்த்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

ரஜினி கட்சியால் அதிகம் பாதிக்கப்படப் போவது

திமுக‌ – 52% (14 வாக்குகள்)

அதிமுக‌ – 48% (13 வாக்குகள்)