மகிழ்ச்சி தரும் ரகசிய வழி

மகிழ்ச்சி தரும் ரகசிய வழி

மகிழ்ச்சி தரும் ரகசிய வழி  என்ற இக்கட்டுரை, தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதிய, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில்,  உழைப்புச் சிந்தனைகள்  என்னும் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

உழைத்து வாழ்வது என்ற வாழ்க்கையின் கோட்பாடு, அனைவருக்கும் பொருந்தும். உழைப்பு என்பது அனைவருக்கும், மனிதகுலம் முழுவதுக்கும் உரிய பொறுப்பு. Continue reading “மகிழ்ச்சி தரும் ரகசிய வழி”

உழைப்பவர் உலகம் எளிதில் வெற்றி பெறும்

உழைப்பவர் உலகம் எளிதில் வெற்றி பெறும்

உழைப்பவர் உலகம் எளிதில் வெற்றி பெறும் என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதிய உழைப்புச் சிந்தனைகள்  என்னும் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

இன்றைய மனிதன் படிக்கிறான்; பட்டதாரியாகிறான்; அறிஞன் ஆகிறான்.

அறிவின் பயன், என்ன செய்யவேண்டும் என்று அறிந்து செய்தலேயாம். Continue reading “உழைப்பவர் உலகம் எளிதில் வெற்றி பெறும்”

சிறந்த கல்வி உலகம் அறிஞர் உலகம்

டாக்டர் ஏ. பி. ஜே. அப்துல் கலாம்

சிறந்த கல்வி உலகம் அறிஞர் உலகம் என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதிய கல்விச் சிந்தனைகள் என்னும் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

கல்வி உலகம் இன்றைக்கு இரண்டாகப் பிரிந்து இருக்கிறது. மேலும் தெளிவாகச் சொல்லப் போனால் கல்வியில் இரண்டு ஜாதிமுறை தோன்றிருப்பது போலத் தெரிகிறது.

அதாவது கிராமப்புறக் கல்வி, நகர்ப்புறக் கல்வி என்று குறிப்பிடுகின்றோம்.

Continue reading “சிறந்த கல்வி உலகம் அறிஞர் உலகம்”

கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது?

இன்றைய கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது

கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது? என்ற இக்கட்டுரை, எங்கே போகிறோம் என்னும் நூலில் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் எழுதிய கல்விச் சிந்தனைகள் என்னும் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது.

கல்விக்கு இதயம் தேவை. சோவியத் கல்வியாளன் சுகோம்லின்ஸ்கி ‘குழந்தைகளுக்கு இதயத்தைக் கொடுங்கள்’ என்று எழுதினான். Continue reading “கல்வி செல்ல வேண்டிய திசை எது?”

அறிவினை விரிவு செய் – சிறுவர் கதை

நூலகம்

அறிவினை விரிவு செய் என்பது, பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் அறிவினை வளர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு நல்ல கதை.

அன்று ஞாயிற்று கிழமை.

பள்ளியின் மைதானத்தில் மாணவர்கள் ஒன்றுகூடி கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அந்த நேரம் அங்கே கதிரவன் வந்தான்.

“என்னடா கதிரவா, இப்போதெல்லாம் சனிக்கிழமையில விளையாட வரமாட்டுற? ஏன்டா பிஸியா?” என்றான் மோகன். Continue reading “அறிவினை விரிவு செய் – சிறுவர் கதை”