பிரியங்கா காந்தி அரசியலுக்கு வருவதால் காங்கிரஸ்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பிரியங்கா காந்தி அரசியலுக்கு வருவதால் காங்கிரஸ்

பலன் அடையும் : 69% (18 வாக்குகள்)

பாதிப்பு அடையும் : 31% (8 வாக்குகள்)