கர்நாடக அரசியல் குழப்பத்திற்குக் காரணம்

பாஜக சின்னம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கர்நாடக அரசியல் குழப்பத்திற்குக் காரணம்

பாஜக‌ : 69% (27 வாக்குகள்)

காங்கிரஸ் : 31% (12 வாக்குகள்)

 

ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து

ராகுல் காந்தி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து

விலக வேண்டாம் : 63% (19 வாக்குகள்)

விலக வேண்டும் : 37% (11 வாக்குகள்)

 

பிரியங்கா காந்தி அரசியலுக்கு வருவதால் காங்கிரஸ்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பிரியங்கா காந்தி அரசியலுக்கு வருவதால் காங்கிரஸ்

பலன் அடையும் : 69% (18 வாக்குகள்)

பாதிப்பு அடையும் : 31% (8 வாக்குகள்)