டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2018

மாருதி சுஸூகி ஸ்விஃப்ட்

2018ம் வருடம் நவம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2018”

டாப் 10 கார்கள் – அக்டோபர் 2018

ஆல்டோ 800

2018ம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – அக்டோபர் 2018”

டாப் 10 கார்கள் – செப்டம்பர் 2018

மாருதி சுஸூகி ஸ்விஃப்ட்

2018ம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – செப்டம்பர் 2018”

டாப் 10 கார்கள் – ஆகஸ்ட் 2018

2018ம் வருடம் ஜுலை மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – ஆகஸ்ட் 2018”