டாப் 10 கார்கள் – பிப்ரவரி 2020

மாருதி சுஸூகி ஸ்விஃப்ட்

2020ம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – பிப்ரவரி 2020”

டாப் 10 கார்கள் – ஜனவரி 2020

டிசையர்

2020ம் வருடம் ஜனவரி மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – ஜனவரி 2020”

சீட் பெல்ட் அணிவது அவசியமா?

சீட் பெல்ட் அணிவது அவசியமா?

காரில் பயணம் செய்யும்போது சீட் பெல்ட் அணிவது அவசியமா? என்று கேட்டால் அது மிகவும் அவசியமான ஒன்று.

பயணம் செய்வது என்பது எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக் கூடிய ஒன்று.

மகிழ்ச்சி அளிக்கக் கூடிய பயணமானது பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும். Continue reading “சீட் பெல்ட் அணிவது அவசியமா?”

டாப் 10 கார்கள் – டிசம்ப‌ர் 2019

பலேனோ

2019ம் வருடம் டிசம்ப‌ர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – டிசம்ப‌ர் 2019”

டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2019

மாருதி சுஸூகி ஸ்விஃப்ட்

2019ம் வருடம் நவம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2019”