டாப் 10 கார்கள் – டிசம்ப‌ர் 2019

பலேனோ

2019ம் வருடம் டிசம்ப‌ர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – டிசம்ப‌ர் 2019”

டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2019

மாருதி சுஸூகி ஸ்விஃப்ட்

2019ம் வருடம் நவம்பர் மாதம் கார் விற்பனையில் முன்னணி வகித்த‌ டாப் 10 கார்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “டாப் 10 கார்கள் – நவம்பர் 2019”