கிரிக்கெட் போட்டி நடுவர் பற்றிய தகவல்கள்

கிரிக்கெட் போட்டி நடுவர்

கிரிக்கெட் போட்டி நடுவர் பற்றிய தகவல்கள் இந்த வார கிரிக்கெட் கேள்வி பதில் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளன.

 

1. ஒருவர் கிரிக்கெட் போட்டி நடுவர் எனத் தகுதி பெற விரும்புகிறார். அவ்வாறு வர விரும்புகிறவருக்கு நடுவருக்குரிய தகுதிகள் என்று என்னென்ன இருக்க வேண்டும்?

கிரிக்கெட் நடுவருக்குரிய கடமைகள், மிகவும் முக்கியமான பொறுப்புக்கள் நிறைந்தவைகளாகும்.

அவர் தனது கடமையை திறம்பட ஆற்ற வேண்டுமானால், அவர் தன்னை முழுதும் தகுதி உள்ளவராக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு சில குறிப்புக்களைக் கூறுவார்கள்.

கூர்மையான பார்வை, விதிகளை கசடறக் கற்றுத் தெளிந்திருக்கும் ஞானம், நல்ல செவி மடுக்கும் ஆற்றல், ஆட்டத்தில் பற்று, விதிகளைப் பின்பற்றி முடிவெடுக்கும் புத்திக்கூர்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

மேலும் யாரையும் சார்ந்து நீதி வழங்காத பெருந்தன்மை, ஆழ்ந்து நோக்கி செயல்படுதல் மற்றும் கோபப்படாமல் எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றல் இத்தகைய குணநலன்கள் வாய்ந்தவரே நல்ல நடுவராக விளங்க முடியும்.

Continue reading “கிரிக்கெட் போட்டி நடுவர் பற்றிய தகவல்கள்”

கிரிக்கெட்டில் நிலைப்பந்து (Dead Ball) என்றால் என்ன?

கிரிக்கெட்டில் நிலைப்பந்து என்றால் என்ன?

கிரிக்கெட்டில் நிலைப்பந்து என்றால் என்ன? என்பது பற்றி இந்த வார கிரிக்கெட் கேள்வி பதில் பகுதியில் தெரிந்து கொள்வோம்.

 

1.ஒரு பந்தடி ஆட்டக்காரர் (Bats man) பந்தை உயரமாக அடித்துவிட்டு எதிர் விக்கெட்டை அடைந்துவிடுகிறார். ஆனால் அந்தப் பந்தை எதிர்க் குழுவினர் பிடித்துவிடுகிறார் (Catch). அப்படியானால் என்ன முடிவு எடுக்கலாம்?.

அவர் ஆட்டமிழக்கிறார் (Out). அவர் எடுத்த ஓட்டம் கணக்கில் சேராது. ஏனெனில், அவரே ஆட்டத்தை இழந்துவிட்டிருக்கிற பொழுது, அவர் எடுத்த ஓட்டம் எப்படி கணக்கில் சேரும்? Continue reading “கிரிக்கெட்டில் நிலைப்பந்து (Dead Ball) என்றால் என்ன?”

கிரிக்கெட் ஆட்ட நேரம் பற்றி அறியுங்கள்

கிரிக்கெட் ஆட்ட நேரம்

கிரிக்கெட் ஆட்ட நேரம் பற்றி இந்த வார கிரிக்கெட் கேள்வி பதில் பகுதியில் தெரிந்து கொள்வோம்.

 

  1. ஆடுதற்குரிய ஆட்ட நேரம் முடிந்து விட்டது என்பதை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது?

ஆட்ட நேரம் முடிந்துவிட்டது என்றவுடன் ‘நேரம் முடிந்து விட்டது’ (Time) என்று நடுவர் கூறிக்கொண்டே, இரண்டு விக்கெட்டுகளிலும் உள்ள ‘இணைப்பான்களை’ எடுத்துவிடுவார். அப்பொழுது, ஆட்ட நேரம் முடிந்துவிட்டது என்று அறிந்துகொள்ளலாம். Continue reading “கிரிக்கெட் ஆட்ட நேரம் பற்றி அறியுங்கள்”

கிரிக்கெட்டில் வெற்றி, தோல்வி பற்றி அறிவோம்

கிரிக்கெட்டில் வெற்றி தோல்வி

1. வெற்றி தோல்வியை நடுவர்கள் நிர்ணயிக்க விதிமுறைகள் எவ்வாறு உதவுகின்றன?

ஒரு போட்டி ஆட்டம், ‘முறை ஆட்டங்கள்’ (Innings) அல்லது நாள் கணக்கு அல்லது பந்தெறித் தவணைக் கணக்கு என்றவாறு                முன்கூட்டியே முடிவு செய்வதற்கேற்றவாறு, ஆடி முடிக்கப்பெறும். Continue reading “கிரிக்கெட்டில் வெற்றி, தோல்வி பற்றி அறிவோம்”

கிரிக்கெட்டில் ரன் (ஓட்டம்) பற்றி அறிவோம்

ரன் எடுக்கும் போது

கிரிக்கெட்டில் ரன் (ஓட்டம்) பற்றி இந்த வார கிரிக்கெட் கேள்வி பதில் பகுதியில் தெரிந்து கொள்வோம்.

 

1. ஓட்டங்கள் (Run) எவ்வாறு எடுக்கவேண்டும்?

ஒரு குழு வெற்றி பெறுவதற்கு, இன்னொரு குழுவைவிட அதிகமான ஓட்டங்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் என்பதே கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

ஆக, கிரிக்கெட்டில் ரன் (ஓட்டம்) எவ்வாறு எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியமானதாகும்.

Continue reading “கிரிக்கெட்டில் ரன் (ஓட்டம்) பற்றி அறிவோம்”