தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து

புத்தாண்டே வருக வருக! – தாய்த்தமிழ்

புத்தாண்டே வருக வருக!

புதுப்பொலிவுடன் புன்னகை பொங்க

புத்தாண்டே வருக வருக! Continue reading “தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!”