மீன் வறுவல் செய்வது எப்படி

உண்ணத் தயார் நிலையில் மீன் வறுவல்

மீன் வறுவல் ஒரு சுவையான உணவு ஆகும். மீனிலிருந்து தயார் செய்யப்படும் உணவு வகைகளில் மீன் வறுவல் என்பது பலரின் விருப்பமாக‌ உள்ளது.  Continue reading “மீன் வறுவல் செய்வது எப்படி”