தென்மலை, கேரளா புகைப்படங்கள் – 3

கேரளாவில் கொல்லம் மாவட்டத்தில் புனலூருக்கு அருகில் உள்ள  தென்மலை   சுற்றுலாத் தலத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். Continue reading “தென்மலை, கேரளா புகைப்படங்கள் – 3”