வாழ்க்கை முறைகள்

Madurai_Meenakshi_Temple

வாழ்க்கை முறைகள் யாவை?

1. பிரம்ம முகூர்த்தம் எனப்படும் அதிகாலை 4.00 மணி முதல் 5.30 மணிக்குள் பாடங்களை படித்தால் அவை நன்கு மனதில் பதியும். Continue reading “வாழ்க்கை முறைகள்”