வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?

மகாகவி பாரதியார்

தடம் பதிக்க முனையும் மனிதனை

தடயம் ஏதுமின்றி அழிக்க நினைக்கும்

விடம் நிறைந்த மனிதர்களுக்கு மத்தியில்

இடம் பிடித்துத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்

Continue reading “வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?”

எதிர்பார்ப்பும் எதார்த்தமும்

எதிர்பார்ப்பும் எதார்த்தமும்

கயிறாய் பிணையும் பிணைப்பாய் மணவாழ்வை நோக்குவது எதிர்பார்ப்பே…

தயிராய் க( கொ )டையும் கொடையாய் மணவாழ்வு நேர்வது எதார்த்தமே..

மதியை மூட வெண்மேகத்தை நோக்குவது எதிர்பார்ப்பே…

மதியை மூடுவது கார்மேகமாய் நேர்வது எதார்த்தமே…

Continue reading “எதிர்பார்ப்பும் எதார்த்தமும்”

கர்மா – கவிதை

கர்மா

விதைத்தது அவரையென்றால்

விளைந்தது துவரையாயிராது

விண்ணை நோக்கி நீர் ஆவியாய் செல்வதும்

மண்ணை நோக்கி நீர் வீழ்வதும் வினைப்பயனே

Continue reading “கர்மா – கவிதை”

நிசமாகும் நாழிகை

நிசமாகும் நாழிகை

பொழுதுகாட்டும் கருவியும் பழுதாகலாம்

பொழுது ஒருபோதும் பழுதாவதில்லை

இயற்கையின் திருவிளையாடலில் இறப்பும் பிறப்பும்

எப்படி எவருக்காகவும் காத்திருப்பதில்லையோ

அப்படியே காலமும் காத்திருப்பதில்லை

Continue reading “நிசமாகும் நாழிகை”