தீப்பிடித்தது அம்மாவின் பொட்டு!

தீப்பிடித்தது அம்மாவின் பொட்டு!

அப்பா,

உன் புகைபடத்தின் அருகே

ஏற்றி வைத்த ஊதுவத்தி

சாம்பல் உதிர்த்தது.

ரகசியமாய் நீ

ஊதித் தள்ளிய‌

சிகரெட்டின் வாக்குமூலம் அது!

Continue reading “தீப்பிடித்தது அம்மாவின் பொட்டு!”