ரோட்டோர காளான் மசாலா செய்வது எப்படி?

சுவையான ரோட்டோர காளான் மசாலா

ரோட்டோர காளான் மசாலா என்பது தெருவோரக் கடைகளில் விற்கப்படும் உணவு வகை ஆகும்.

இது எல்லோராலும் விரும்பி உண்ணப்படுகிறது. வீட்டில் எளிய முறையில் சுவையான காளான் சில்லி செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “ரோட்டோர காளான் மசாலா செய்வது எப்படி?”

முட்டை ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?

சுவையான முட்டை ரோல்

முட்டை ரோல் சப்பாத்தி என்பது அருமையான சிற்றுண்டி வகையாகும். இதனை தயார் செய்து குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கும் கொடுத்து அனுப்பலாம்.

எளிய வகையில் முட்டை ரோல் சப்பாத்தி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “முட்டை ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?”

வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?

சுவையான வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி

வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி என்பது அருமையான சிற்றுண்டி வகையாகும்.

இதனை தயார் செய்து குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கும் கொடுத்து அனுப்பலாம்.

இனி எளிய வகையில் வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?”

அன்னாசி கேசரி செய்வது எப்படி?

சுவையான அன்னாசி கேசரி

அன்னாசி கேசரி என்பது அன்னாசி பழத்தினைச் சேர்த்து செய்யப்படும் இனிப்பு வகை ஆகும். இதனை விழா நாட்களிலும் விருந்தினர்களின் வருகையின் போதும் செய்து அசத்தலாம்.

இதனுடைய சுவையும், மணமும் அனைவரையும் கவர்ந்திழுக்கும். இனி எளிய வகையில் அசத்தலான அன்னாசி கேசரி செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “அன்னாசி கேசரி செய்வது எப்படி?”

கேக் செய்வது எப்படி?

சுவையான கேக்

கேக் என்பது எல்லோராலும் விரும்பி உண்ணப்படும் உணவு ஆகும். கிருஸ்துமஸ் பண்டிகை அன்று இதனை தயார் செய்து அசத்துங்கள். ஏளிதான வகையில் சுவையான கேக் செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கேக் செய்வது எப்படி?”