ராகி ஆலு பரோட்டா செய்வது எப்படி?

ராகி ஆலு பரோட்டா

ராகி ஆலு பரோட்டா சத்தான, சுவையான உணவாகும். இதனை வீட்டில் செய்து விருந்தினர்களுக்கும் அசத்தலாம். Continue reading “ராகி ஆலு பரோட்டா செய்வது எப்படி?”

ஓமப்பொடி செய்வது எப்படி?

சுவையான ஓமப்பொடி

ஓமப்பொடி சிறுகுழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடிய அருமையான சிற்றுண்டி ஆகும். சிறுகுழந்தைகள் நொறுக்குத் தீனி உண்ண ஆரம்பிக்கும் தருணத்தில் ஓமப்பொடியை முதல் நொறுக்குத் தீனியாகக் கொடுக்கலாம். Continue reading “ஓமப்பொடி செய்வது எப்படி?”

சாமை புலாவ் செய்வது எப்படி?

சுவையான சாமை புலாவ்

சாமை புலாவ் சிறுதானியமான சாமையைக் கொண்டு செய்யப்படும் அருமையான உணவு ஆகும். தினமும் அரிசி உணவினை உண்பவர்களுக்கு சிறுதானிய உணவு மாற்று உணவாகவும், சத்துமிகுந்ததாகவும் இருக்கிறது. Continue reading “சாமை புலாவ் செய்வது எப்படி?”

கோதுமை வடை செய்வது எப்படி?

கோதுமை வடை

கோதுமை வடை சுடசுட உண்பதற்கும், ஆறிய பின்பு உண்பதற்கும் ஏற்ற அருமையான சிற்றுண்டி. கோதுமையில் சப்பாத்தி, பூரி, கஞ்சி, கூழ் போன்றவற்றை செய்வதே வழக்கம். Continue reading “கோதுமை வடை செய்வது எப்படி?”