எட்டாத உயரத்தை எட்டும் வரை…

எட்டாத உயரத்தை எட்டும் வரை

எட்டாத உயரத்தில் உன்னை ஒளித்து வை

கிட்டாத புகழ் கிட்டினாலும் செருக்கு

கிட்டே வாராதபடி

மறைத்து வை

Continue reading “எட்டாத உயரத்தை எட்டும் வரை…”

விழித்துக் கொள்! பிழைத்துக் கொள்! – சுகன்யா முத்துசாமி

விந்தைமிகு தாய் மொழியில் – நாம்
சிந்தை மிகு எழுச்சி கண்டோம்!

நிந்தை மிகு அயல் நாட்டவரால் – நாம்
சந்தை மிகு காட்சி பொருளானோம்!

Continue reading “விழித்துக் கொள்! பிழைத்துக் கொள்! – சுகன்யா முத்துசாமி”

காலம் செய்த கோலம்! – சுகன்யா முத்துசாமி

காதல் பிரிவு

அவளை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் சந்திப்பான் என்று அவன் கனவிலும் நினைக்கவில்லை.

Continue reading “காலம் செய்த கோலம்! – சுகன்யா முத்துசாமி”

ஓ! பெண்ணே கேளடி! – சுகன்யா முத்துசாமி

காலங்கள் மாறினாலும்
காயங்கள் மாறவில்லை

கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள்
கற்பித்தும்‌ பயனில்லை

Continue reading “ஓ! பெண்ணே கேளடி! – சுகன்யா முத்துசாமி”

உனக்கு என்னை நேசிக்கத் தெரியாது!

உனக்கு என்னை நேசிக்கத் தெரியாது – ஆனால்
நீயின்றி என்னால் சுவாசிக்கக் கூட முடியாது

உனக்கு என்னை ஸ்பரிசிக்கத் தெரியாது – ஆனால்
நான் கொண்ட ஸ்பரிசம் விவரிக்க முடியாது

Continue reading “உனக்கு என்னை நேசிக்கத் தெரியாது!”