வெள்ளைப் பூண்டு குழம்பு செய்வது எப்படி?

சுவையான வெள்ளைப் பூண்டு குழம்பு

வெள்ளைப் பூண்டு உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. பூண்டினை உணவில் எளிதான வகையில் சேர்த்துக் கொள்ள அதனை குழம்பு செய்து உண்ணலாம். Continue reading “வெள்ளைப் பூண்டு குழம்பு செய்வது எப்படி?”

மசாலா பொரி செய்வது எப்படி?

சுவையான மசாலா பொரி

மசாலா பொரி என்பது எல்லா வயதினராலும் விரும்பி சாப்பிடக் கூடிய ஒரு சிற்றுண்டி வகை.

பொரியை சாதாரணமாக இனிப்புச் சுவையில் பொரி உருண்டையாகவோ அல்லது காரத்தில் மசாலா சேர்த்தோ தயார் செய்யலாம். Continue reading “மசாலா பொரி செய்வது எப்படி?”

பாசிப்பருப்பு எள்ளுக் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?

சுவையான பாசிப்பருப்பு எள்ளுக் கொழுக்கட்டை

விநாயகர் சதுர்த்திக்கு படைக்கும் கொழுக்கட்டை வகைகளுள் ஒன்று பாசிப்பருப்பு எள்ளுக் கொழுக்கட்டை ஆகும்.

இதனை எளிய முறையில் தயார் செய்ய முடியும். சுவையான இக்கொழுக்கட்டை செய்முறை பற்றி பார்ப்போம். Continue reading “பாசிப்பருப்பு எள்ளுக் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?”

பிள்ளையார் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?

சுவையான பிள்ளையார் கொழுக்கட்டை

பிள்ளையார் கொழுக்கட்டை என்பது பிள்ளையார் (விநாயகர்) சதுர்த்தி வழிபாட்டின்போது படைக்கப்படும் கொழுக்கட்டை ஆகும். இதற்கு மோதகம் என்ற பெயரும் உண்டு.

இந்த கொழுக்கட்டை சுவையற்ற வெளிப்பகுதியையும் இனிப்பான உட்பகுதியையும் உடையது. Continue reading “பிள்ளையார் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?”