தமிழன் என்பதில் நான்

அறிவும் பண்பும்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழன் என்பதில் நான்

பெருமை அடைகிறேன் : 91% (21 வாக்குகள்)

பெருமை அடையவில்லை : 9% (2 வாக்குகள்)

 

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரை ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம்

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம் வேண்டும். எதிலும் சிக்கனம், எல்லாவற்றிலும் சிக்கனம் என்றிருப்பது நல்லது.

சிலர் சிக்கனத்தைக் கருமித்தனம் என்று கருதுகிறார்கள். சிக்கனம் வேறு; கருமித்தனம் வேறு. Continue reading “இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு”

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை என்ற  இக்கட்டுரை  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரைகளில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம். Continue reading “வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை”

வாழ்வில் இல்லாதது என்ன?

வாழ்வில் இல்லாதது என்ன?

வாழ்வில் இல்லாதது என்ன? என்ற இக்கட்டுரை மணமக்களுக்கு என்னும் நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரைகளில் இரண்டாவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

திருவள்ளுவர் ஒருநாள் ஒரு சாலையில் நடந்து செல்லும் பொழுது, ஓர் ஏழைக் குடிசையில் புகுந்தார். கூரைத் தாழ்வாராம், அதிலுள்ள பல ஓட்டைகள், கிழிந்த பாய், சில சட்டிகள் மட்டுமே இருந்தன. Continue reading “வாழ்வில் இல்லாதது என்ன?”

மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல்

மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல்

மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல் என்ற இக்கட்டுரை மணமக்களுக்கு என்னும் நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் கூறிய அறவுரைகளில் முதலாவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் நாளையிலிருந்து மாமியார் வீடு புதிது.

உடுத்துகின்ற உடையெல்லாம் புதிது.

உண்ணுகின்ற உணவெல்லாம் புதிது.

படுக்கின்ற இடமெல்லாம் புதிது. Continue reading “மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல்”