அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள்

அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள்

இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பலபொருட்களின் பெயர்களை நாம் ஆங்கிலத்திலேயே உச்சரிக்கின்றோம்.

ஆங்கிலத்திற்கு நிகரான தமிழ்ச் சொற்களையும் அறிந்து கொள்ளவே இந்த அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள் பகுதி. படித்து பயன் பெறுங்கள். Continue reading “அறிவோம் தமிழ்ச் சொற்கள்”

தமிழ்த் திருமண முறை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்த் திருமண முறை

தமிழ்த் திருமண முறை என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய திருமண முறை ஆகும். 

நாவலர் ச. சோமசுந்தர பாரதியார் M.A., B.L., அவர்களும், தமிழ்த் தென்றல் திரு. வி.கலியாண சுந்தரம் அவர்களும், இம்முறை வழியாகத் திருமணம் நடத்தி வைப்பதில் முன்னோடிகளாக இருந்தனர்.

நாமும் தமிழ்த் திருமண முறை பற்றித் தெரிந்து கொள்வோமே! Continue reading “தமிழ்த் திருமண முறை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்”

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரை ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம்

இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம் வேண்டும். எதிலும் சிக்கனம், எல்லாவற்றிலும் சிக்கனம் என்றிருப்பது நல்லது.

சிலர் சிக்கனத்தைக் கருமித்தனம் என்று கருதுகிறார்கள். சிக்கனம் வேறு; கருமித்தனம் வேறு. Continue reading “இல்லற வாழ்வில் சிக்கனம், சேமிப்பு”

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை என்ற  இக்கட்டுரை  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரைகளில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம். Continue reading “வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை”