ஆங்கிலம் உலக மொழியா?

ஆங்கிலம் உலக மொழியா?

ஆங்கிலம் உலக மொழியா? என்ற கட்டுரை, தமிழா ஆங்கிலமா? என்ற தலைப்பில் ‘செங்கோல்’ வார இதழில், பெருமதிப்பிற்குரிய‌ ம.பொ.சிவஞானம் அவர்கள் எழுதிய தொடர் கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதி ஆகும்.

‘ஆங்கிலம் உலகமொழி யாதலால், அது தமிழகத்திற்கு அன்னியமொழி ஆகாது’ என்கின்றனர். இது கலப்பற்ற பொய். Continue reading “ஆங்கிலம் உலக மொழியா?”

தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை

தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை

தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை என்ற கட்டுரை, தமிழா ஆங்கிலமா? என்ற தலைப்பில் ‘செங்கோல்’ வார இதழில், 1982ம் வருடம் பெருமதிப்பிற்குரிய‌ ம.பொ.சிவஞானம் அவர்கள் எழுதிய தொடர் கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதி ஆகும். Continue reading “தமிழகத்தில் ஆங்கிலத்தின் நிலை”

தமிழை எதிர்ப்போர்

தமிழை எதிர்ப்போர் ம.பொ.சி.

தமிழை எதிர்ப்போர் என்ற கட்டுரை செங்கோல் வார இதழில் பெருமதிப்பிற்குரிய‌ ம.பொ.சிவஞானம் அவர்கள் எழுதியது.

தமிழை எதிர்ப்போர் பல ரகம்

“தமிழகத்தில் தமிழ்மொழி ஒன்று மட்டுமே பயிற்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும்” என்ற கொள்கைக்கு எதிர்ப்பிருக்க நியாயமில்லை.

எதிர்ப்போரைத் தமிழராக ஏற்க முடியாது. தமிழரல்லாதவர்க்கோ, இந்தக் கொள்கையை எதிர்க்க உரிமையில்லை. இது, தமிழரின் பிறப்புரிமை. Continue reading “தமிழை எதிர்ப்போர்”

தமிழா ஆங்கிலமா?

ம.பொ.சிவஞானம்

தமிழா ஆங்கிலமா? என்ற தலைப்பில் ‘செங்கோல்’ வார இதழில், 1982ம் வருடம் பெருமதிப்பிற்குரிய‌ ம.பொ.சிவஞானம் அவர்கள் எழுதிய தொடர் கட்டுரைகள் சில வாரங்கள் நமது இனிது இதழில் வெளிவர உள்ளன‌.

தாய்மொழி மற்றும் பயிற்று மொழி பற்றிய மிக ஆழ்ந்த விவாதக் கருத்துக்களை அவர் முன்வைக்கின்றார்.

நம் வாசகர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை அனுப்பினால் பதிப்பிக்க இனிது தயாராக உள்ளது.

முன்னுரை

பாரதம் அந்நியரை வெளியேற்றி அரசுரிமை பெற்ற பிறகு மொழிவாரி தேசிய இனங்களின் சுய நிர்ணயப் பிரச்சனையைத் தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு அதற்கு ஏற்பட்டது. அவ்வகையில், சிறிது தயக்கத்திற்குப் பிறகேனும் இராச்சியங்களை மொழி அடிப்படையில் திருத்தி அமைத்தது, பாரத அரசு. Continue reading “தமிழா ஆங்கிலமா?”

தமிழ் வளர்ச்சிக்கு என்னால் முடிந்தவற்றை நான்

தமிழ்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழ் வளர்ச்சிக்கு என்னால் முடிந்தவற்றை நான்

செய்கிறேன் : 88% (23 வாக்குகள்)

செய்யவில்லை : 12% (3 வாக்குகள்)