வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை

வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை என்ற  இக்கட்டுரை  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரைகளில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம். Continue reading “வாழ்வில் ஒளிபெற செய்ய வேண்டியவை”

வாழ்வில் இல்லாதது என்ன?

வாழ்வில் இல்லாதது என்ன?

வாழ்வில் இல்லாதது என்ன? என்ற இக்கட்டுரை மணமக்களுக்கு என்னும் நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரைகளில் இரண்டாவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

திருவள்ளுவர் ஒருநாள் ஒரு சாலையில் நடந்து செல்லும் பொழுது, ஓர் ஏழைக் குடிசையில் புகுந்தார். கூரைத் தாழ்வாராம், அதிலுள்ள பல ஓட்டைகள், கிழிந்த பாய், சில சட்டிகள் மட்டுமே இருந்தன. Continue reading “வாழ்வில் இல்லாதது என்ன?”

மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல்

மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல்

மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல் என்ற இக்கட்டுரை மணமக்களுக்கு என்னும் நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் கூறிய அறவுரைகளில் முதலாவது ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் நாளையிலிருந்து மாமியார் வீடு புதிது.

உடுத்துகின்ற உடையெல்லாம் புதிது.

உண்ணுகின்ற உணவெல்லாம் புதிது.

படுக்கின்ற இடமெல்லாம் புதிது. Continue reading “மணமக்களுக்கான ஊன்றுகோல்”

மணமக்களுக்கு – கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்

மணமக்களுக்கு

மணமக்களுக்கு என்ற இக்கட்டுரை முத்தமிழ் காவலர் என்று அழைக்கப்படும் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் எழுதிய‌ மணமக்களுக்கு என்ற நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும்.

மணமக்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் கடைப்பிடிக்க வேண்டியவைகளை கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் விளக்கியுள்ளார்.

தாய்மார்களே! பெரியோர்களே! அன்பர்களே! வணக்கம். எல்லோருடைய நல்லெண்ணப்படியும், வாழ்த்துதற்படியும், இன்று இங்குத் தமிழ்த் திருமணம் நடைபெறுகிறது.

நாமனைவரும் சான்று கூறவும், வாழ்த்துக் கூறவும் கூடியுள்ளோம். Continue reading “மணமக்களுக்கு – கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்”

தாயே. . . தமிழே. . .

தமிழ்த்தாய்

தாயே. . .  தமிழே. . .

உன் சீரிளமைத் திறம்பாட. . . .

ஆயிரம் ஆயிரம் பக்கங்கள்

எழுதித் தீர்த்த பின்பும்

திருத்தமாய் ஒரு வார்த்தையேனும் கிடைக்காமல்

மீண்டும் மீண்டும்

ஆயிரம் ஆயிரம் பக்கங்களாய். . . .

ஆயிரமாயிரம் யுகங்களாய். . .

சுகன்யா முத்துச்சாமி
முதுகலை தமிழாசிரியர்
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
அய்யப்பநாயக்கன்பேட்டை
அரியலூர் மாவட்டம்