நரசிம்மனை நம்பினார்க்கு மாறும் இன்னல் நொடியிலே!

நரசிம்ம ஜெயந்தி வழிபாடு

சாந்தமான மூர்த்தியே புகழ வார்த்தை இல்லையே
சாந்தி வேணும் என்பவர்க்கு உன் சன்னிதானம் வாயிலே

சூளுரைத்த சூரனுக்கு சிம்ம சொப்பனம் ஆகியே
தூண் பிளந்து இரண்டுமாகி மார் பிளந்த மாயனே

Continue reading “நரசிம்மனை நம்பினார்க்கு மாறும் இன்னல் நொடியிலே!”

துளசி பூஜையின் பலன் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

ஒரு சமயம் நாரதர் தேவலோகத்துக்குச் சென்றிருந்த போது பாரிஜாத புஷ்பம் ஒன்றை இந்திரனிடமிருந்து பெற்றார். அதை கிருஷ்ணனுக்குக் கொடுக்கலாம் எனத் துவாரகைக்கு கொண்டு வந்தார்.

Continue reading “துளசி பூஜையின் பலன் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”

கண்ணன் பேசும் பேச்செல்லாம்! – தா.வ.சாரதி

கண்ணன் பேசும் பேச்செல்லாம்
நல்வழி ஓதும் நான்மறையாம்
எண்ணிப் பார்த்தால் வியப்பதுவாம்
அல்லல் தீர்க்கும் அருளுரையாம்…

Continue reading “கண்ணன் பேசும் பேச்செல்லாம்! – தா.வ.சாரதி”