விளையாட்டுக்கள் வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு

பனி வளைகோல் பந்தாட்டம்

விளையாட்டுக்கள் வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு ஆகும்; மனிதர்களின் உடன்பிறப்பாகும் என்கிறார் பேராசிரியர் நவராஜ் செல்லையா அவர்கள்.

வாய்ப்புகளுக்கு மற்றொரு பெயர் தான் வாழ்க்கை. இதைத் தான் ஆங்கிலத்தில் Life  என்கிறார்கள்.

முன்னேற்றத்திற்கு வாய்ப்புகள் கட்டாயம் இருந்தாக வேண்டும். வாய்ப்புகள்தான் மனிதர்களின் சுயரூபத்தை வெளிப்படுத்துவனவாக அமைந்து விளங்குகின்றன.

வருகின்ற வாய்ப்பினை ஒருவன் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறான் என்பதை வைத்துக் கொண்டே, நாம் அவனைப் பற்றி சரியாகக் கணித்து விடலாம்.

வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருப்பவன் வடிகட்டிய முட்டாள். தீக்குள் கையை வைத்த பிறகு சுடுகிறது என்று உளறி, உணருகின்ற ‘புத்திசாலி’ வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவன். Continue reading “விளையாட்டுக்கள் வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு”