புத்தாண்டு எப்போது பிறக்கும்?

புத்தாண்டு எப்போது பிறக்கும்?

ஆங்கிலத்தின் முதல் திங்கள் வந்து விட்டால்

புத்தாண்டு பிறந்துவிடும்! உள்ளமோ குதூகலிக்கும்

கூடிப் பேசி வாழ்த்துச் சொல்ல மனம் துடிக்கும்

‘அலைபேசி, தொலைபேசி, மின் அஞ்சல்

Continue reading “புத்தாண்டு எப்போது பிறக்கும்?”

2021- இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்

உற்றவர், ஊரார், நாட்டவர் உய்வுற,

அற்றவர், மற்றவர் அவலம் அகன்றிட,

மானுடம் காத்து மனிதம் மலர்ந்திட,

நம்பிக்கை, முயற்சி முனைந்து தழைத்திட,

வெற்றிப் பாதையின் திறவுகோல் ஏந்தி

ஒளிவெள்ளம் பாய்ச்சி வந்தது புத்தாண்டு!

Continue reading “2021- இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!”

வள்ளுவரோடு சிறு ஊடல்

அறிவும் பண்பும்

வள்ளுவ,

உன் வாய்மையின் முரசினூடே

இந்தச் சின்னவனின் பெரு வணக்கம்

உன்மேல் எனக்கொரு சிறு சுணக்கம்!

நீ ஏன் மக்கட் பண்பிலா மானுடரை

மரம் போல்வர் என்றுரைத்தாய்?

Continue reading “வள்ளுவரோடு சிறு ஊடல்”