கொரானா கால இல்லத்தரசியின் புலம்பல்

பொன் நகை வேண்டாம் புன்னகை போதும்

ஓ! திரையிட்டு இன்னும் புன்னகை மறைப்பேனோ

சோப்பு நுரையுடன் கழண்ட என்கை ரேகையை மீட்பேனோ

செல்லிடைப் பேசியில் சொந்தங்கள் வளர்ப்பேனோ

Continue reading “கொரானா கால இல்லத்தரசியின் புலம்பல்”

கொரோனாவுடன் ஒரு எதிர் பாட்டு

கொரோனாவுடன் ஒரு எதிர் பாட்டு

காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு, பின்பு

கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு

எல்லாத்துக்கும் கொரோனா வச்சது வேட்டு! Continue reading “கொரோனாவுடன் ஒரு எதிர் பாட்டு”