தாயின் மணிக்கொடி – சிறுகதை

தாயின் மணிக்கொடி

தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் என்ற பாரதியாரின் பாடலை, தன்னுடைய மகளுக்கு சுதந்திர தினத்தில் பாடுவதற்கு ராகத்துடன் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் பரதன்.

பரதனின் மகள் ரம்யா கோவையின் பெரிய சிபிஎஸ்சி பள்ளி ஒன்றில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தாள்.

தமிழில் பாடல் முழுவதையும் மனப்பாடம் செய்து ராகத்துடன் பாடுவது என்பது பெரிய தவமாகத்தான் இருந்தது ரம்யாவிற்கு. Continue reading “தாயின் மணிக்கொடி – சிறுகதை”

எதிர்கால நம்பிக்கை நிகழ்கால கொடூரம்

எதிர்கால நம்பிக்கை நிகழ்கால கொடூரம்

எதிர்கால நம்பிக்கை நிகழ்கால கொடூரம் என்ற இக்கட்டுரை, தங்கள் லட்சியத்தை அடைய விரும்புபவர்கள், அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரகசியத்தைக் கூறுகிறது.

பொதுவாக நம் எல்லோருக்கும் ஏதேனும் ஒரு லட்சியம் உண்டு. அந்த எதிர்கால லட்சியத்தை அடைய, நிகழ்காலத்தை எப்படி கடப்பது என்பது பற்றி நமக்குத் தெரியாது.

நம் ஊரில் ஒருகதை சொல்வர்.

பால் வியாபாரி ஒருவன் தூங்கும் போது, ஒரு லட்சியக் கனவு கண்டான். Continue reading “எதிர்கால நம்பிக்கை நிகழ்கால கொடூரம்”