புத்தியில் மனிதனாகு!

Continue reading “புத்தியில் மனிதனாகு!”

பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்!

பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்

பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்; சாதாரண வெற்றிக்கு அல்ல; மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான ஆயுதம். ஆதலால்தான் ‘பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்’ என்று சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Continue reading “பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்!”

நம்பிக்கையை உருவாக்குவோம்!

உலகில் நம்பிக்கையை உருவாக்குவோம்!

நம்பிக்கையே வாழ்க்கை‘ என்பது பழமொழி. நாம் செய்யும் செயலிலும் எண்ணத்திலும் நம்பிக்கை திடமாக இருக்க வேண்டும். அப்போது மட்டுமே அந்த செயலும் எண்ணமும் வெற்றி பெறும்.

Continue reading “நம்பிக்கையை உருவாக்குவோம்!”

வல்லவனுக்கு வல்லவன்!

நம்பிக்கை

“ஒரு விற்பனைப் பிரதிநிதி என்றால் அருமையாக டிரஸ் பண்ணவும், அட்டகாசமாக பேசத் தெரிந்தால் மட்டும் போதாது. ‘கில்லர் இன்ஸ்டிங்க்ட்’ (killer instinct) என்னும் ‘செய்து முடி அல்லது செத்து மடி‘ என்ற நியதிப்படி, ஒரு வியாபார ஒப்பந்தத்தை முடித்தால் மட்டும் போதாது; டி.டி அல்லது காஷ் வாங்க வேண்டும் தாமதிக்காமல்!” என்று டெலிபோனில் சென்னையிலிருந்து மானேஜர் சிவகுருவின் ஆங்கில புத்திமதி குண்டுகள் திருப்பூரில் இருந்த விஜய்யின் இதயத்தை துளைத்தன.

Continue reading “வல்லவனுக்கு வல்லவன்!”