நிறைவான மனதால்

Fisherman

சுய பச்சாதாபம் கூறாதிருத்தலே நலம்

பிறரின் அனுதாபத்தைப் பெறும் பொருட்டு

எப்போதுமே துயரத்திலிருப்பது போலப் பேசும் சிலர்

எந்த ஒரு வெற்றியும் பெற முடியாது

Continue reading “நிறைவான மனதால்”

சிந்திக்க வைக்கும் சில முத்துக்கள்

நம் அன்பும் கவனிப்பும் எங்கே யாரிடம்
மதிப்பைப் பெறுகிறதோ, அங்கே அவர்களிடம்
காட்டுதலே சிறந்தது. இல்லையேல் அவைகள்
உதாசீனப் படுத்தப் படுவதை அறிய
நேரிடும் போது நம் மனம் புண்படும்.

Continue reading “சிந்திக்க வைக்கும் சில முத்துக்கள்”

சிறு மாற்றம் – கவிதை

சின்னஞ்சிறு துளிதனிலே பெருவெள்ளமாம்

சிறு நம்பிக்கைதனிலே பெரும் முயற்சியாம்

சிறு முயற்சிதனிலே பெருமாற்றமாம்

Continue reading “சிறு மாற்றம் – கவிதை”