திராட்சைப் பழம்

திராட்சைப் பழம்

பழவகைகள் என்றவுடன் நம் எல்லோர் நினைவிலும் தவறாமல் இடம் பெறுவது திராட்சைப் பழம் ஆகும். இது முந்திரிப்பழம், கொடி முந்திரிப்பழம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “திராட்சைப் பழம்”

சாத்துக்குடி

சாத்துக்குடி

சாத்துக்குடி என்பது சிட்ரஸ் வகையைச் சேர்ந்த அமிலத் தன்மை இல்லாத பழமாகும். இது ஸ்வீட் லைம் என்று ஆங்கிலத்திலும் மொசாம்பி என்று இந்தியிலும் அழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “சாத்துக்குடி”

மாம்பழம்

மாம்பழம்

முக்கனிகளில் முதல் கனி மாம்பழம். இந்தியாவில் மாம்பழமே பழங்களின் ராஜா என்றழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் பிரபலமான பழங்களில் ஒன்று.   Continue reading “மாம்பழம்”

ஆப்பிள் பழம்

ஆப்பிள் பழம்

ஆப்பிள் உலகில் அதிக அளவு பயிர் செய்யப்படுவதும், அதிக அளவு உண்ணக் கூடியதுமான பழம் ஆகும். அதனால்தான் இது அதிசய உணவு என்று பாராட்டப்படுகிறது. Continue reading “ஆப்பிள் பழம்”