இடைவேளை உணவு

Tea_cup

இடைவேளை உணவு சர்க்கரை நோய் உள்ளவருக்கு தாழ்நிலை சர்க்கரை உண்டாவதை தடுக்கிறது. அதிகம் பசி எடுப்பதை தடுக்கிறது. சர்க்கரை சீராக இருக்க உதவுகிறது.  Continue reading “இடைவேளை உணவு”