கருவாட்டு பொரியல் செய்வது எப்படி?

சுவையான கருவாட்டு பொரியல்

கருவாட்டு பொரியல் என்பது ஒரு தனித்த சுவையுடைய உணவாகும். இது அசைவ உணவுப் பிரியர்களின் பட்டியலில் கட்டாயம் இடம் பெறும். Continue reading “கருவாட்டு பொரியல் செய்வது எப்படி?”

வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்வது எப்படி?

வெண்டைக்காய் பொரியல்

வெண்டைக்காய் என்றாலே அதன் உடைய வழுவழுப்புதான் முதலில் நினைவுக்கு வரும். வழுவழுப்பின் காரணமாக வெண்டைக்காய் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காம போகும். Continue reading “வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்வது எப்படி?”