வியந்து நிற்கும் உன் மனமே

வாழ்க்கை எனும் போர்க்களமே

இற‌க்கை கட்டிப் பறந்ததடி

நெஞ்சம் மேகத்தினில் புகுந்ததடி

கண்கள் ரெண்டும் பார்க்குதடி

கைகள் ரெண்டும் கவி எழுதுதடி

வாழ்க்கை போர்க்களமே

காதல் கலைகளின் சங்கமமே

வீதி வரும் ஊர்வலமே

வியந்து நிற்கும் உன் மனமே

Continue reading “வியந்து நிற்கும் உன் மனமே”

மருத்துவமனையின் ஒருநாள் வாழ்க்கை

மருத்துவமனையின் ஒருநாள் வாழ்க்கை

வண்ண வண்ண பூக்களெல்லாம்

வாசம் வீசுவதில்லை

எண்ணம்போன போக்கிலெல்லாம்

வாழ்க்கை வருவதில்லை

Continue reading “மருத்துவமனையின் ஒருநாள் வாழ்க்கை”