மணமக்களின் காது கண் வாய்

மணமக்களின் காது, கண், வாய்

மணமக்களின் காது கண் வாய் என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரை ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம். Continue reading “மணமக்களின் காது கண் வாய்”

பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!

வெட்டாத செங்கரும்பு

வெட்டாத செங்கரும்பு

வேக வைத்த பனங்கிழங்கு

கெட்டியான நெய் சேர்த்து

செஞ்சு வச்ச பொங்கலுன்னு Continue reading “பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!”

பூ சூடுங்கள் – பெண்களே தினமும் பூ சூடுங்கள்

பெண்களே தலையில் பூ சூடுங்கள்

பெண்களே தினமும் பூ சூடுங்கள் என்ற இக்கட்டுரையில் பூக்களின் பயன்கள், பூக்களை சூடும் கால அளவு, பூக்களை சூடும் முறை, பூக்களைச் சூடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் ஆகியவை பற்றி பார்க்கலாம். Continue reading “பூ சூடுங்கள் – பெண்களே தினமும் பூ சூடுங்கள்”

திருமண வாழ்வில் ஒத்த உரிமை அவசியம்

திருமண வாழ்வில் ஒத்த உரிமை அவசியம்

திருமண வாழ்வில் ஒத்த உரிமை அவசியம் என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரை ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் மாணவர் ஒருவரும், மாணவி ஒருவரும் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்தார்கள். இருவரும் B.Sc. பட்டதாரிகள். Continue reading “திருமண வாழ்வில் ஒத்த உரிமை அவசியம்”

திருமண வாழ்வு உயர செய்ய வேண்டியது

திருமண வாழ்வு உயர செய்ய வேண்டிவை

திருமண வாழ்வு உயர செய்ய வேண்டியது என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரை ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம்.

திருமண வாழ்வு உயர செய்ய வேண்டியது

மணமக்களின் வாழ்வு உயர வேண்டுமானால், அவர்கள் தங்கள் உள்ளங்களை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். உள்ளம் உயராவிடில், ஒருபோதும் வாழ்வு உயராது. Continue reading “திருமண வாழ்வு உயர செய்ய வேண்டியது”