போராட்டம் போதும்

போராட்டம் போதும்

போராட்டம் போதும்; வாழ்க்கையை எவ்வாறு போராட்டமின்றி வாழலாம் என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் பேராசிரியர் நவராஜ் செல்லையா அவர்கள்.

உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க உறையுள் இந்த மூன்றும்தான், ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் எதிரே நின்று, புதிர் கிளப்பியும் சதிராடியும் பிரச்சினைகளை விளைவித்துப் போராடச் செய்வனவாகும். Continue reading “போராட்டம் போதும்”

முளைப்பாரிப் பாடல்

முளைப்பாரி பாடல்

தன்னா னன்னே னானே தன

தானே னன்னே னானே

 

ஒண்ணாந்தான் நாளையிலே

ஒசந்த செவ்வா கிழமையிலே

ஓலைக்கொட்டான் இரண்டெடுத்து

ஓடும் பிள்ளை தொண்டலிட்டு Continue reading “முளைப்பாரிப் பாடல்”

ரத்தன் டாடாவின் வரிகள்

ரத்தன் டாடாவின் வரிகள்

ரத்தன் டாடாவின் வரிகள் எளியவை; இனியவை.

ரத்தன் நோவல் டாடா இந்திய தொழில் அதிபர் மற்றும் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர்.

அவர் இங்கிலாந்தின் தலைநகரான இலண்டனில் ஆற்றிய சொற்பொழிவிலிருந்து சில நல்ல வரிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் படித்து பயன் பெறுங்கள்.

 

உங்கள் குழந்தைகளை பணக்காரனாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறாமல், எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வளருங்கள்.

அப்போதுதான் அவர்கள் வாழ்க்கையில், ஒரு பொருளின் விலையைப் பார்க்காமல், அதனுடைய மதிப்பினை உணர்வார்கள். Continue reading “ரத்தன் டாடாவின் வரிகள்”

தெய்வீக இசை – சிறுகதை

தெய்வீக இசை

தெய்வீக இசை என்பது மாமன்னர் அக்பரின் வாழ்வில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி.

தான்சேன் அக்பரின் அரசவையை அலங்கரித்த இசை மேதை ஆவார். அவர் கேட்போரின் மனதை மயக்கும் வகையில் மிகச்சிறப்பாக பாடக் கூடியவர்.

ஒரு நாள் அக்பரின் அவையில் பாடிக் கொண்டிருந்தார். Continue reading “தெய்வீக இசை – சிறுகதை”

விளையாட்டுகள் தோன்றிய வரலாறு

விளையாட்டுக்கள் தோன்றிய வரலாறு

விளையாட்டுகள் தோன்றிய வரலாறு என்ற இந்த கட்டுரை, எஸ்.நவராஜ் செல்லையா எழுதிய அர்த்தமுள்ள விளையாட்டுக்கள் என்ற நூலில் இடம் பெற்ற கட்டுரை.

விளையாட்டின் இயல்புகள்

விளையாட்டுகள் என்பன, மனிதர்களுக்குள்ளே இயற்கையாக அரும்பி மலர்ந்துவரும் அருமை நிறைந்ததாகும்.

விளையாட்டுகள் எப்பொழுதும் எல்லோராலும் விரும்பப்படும் இனிமை நிறைந்ததாகும்.

எந்த வயதினரும் எந்தப் பிரிவினரும், சாதிமத பேதமின்றி, ஆண்பெண் வேறுபாடின்றி, ஏழை செல்வர் என்ற ஏற்றத்தாழ்வின்றி, சமமாகப் பங்கு பெறுகின்ற அளவுக்கு எளிமை நிறைந்ததாகும்.

இத்துடன், பங்கு பெறுகின்ற எல்லோருமே கூடுதல் குறைச்சலின்றி இன்பம் கொடுக்கும் பெருமை நிறைந்ததாகும். Continue reading “விளையாட்டுகள் தோன்றிய வரலாறு”