மகிழ்வித்து மகிழ் – சிறுவர் கதை

மகிழ்வித்து மகிழ்

மகிழ்வித்து மகிழ் என்று ஆசிரியர் அன்பழகன் மூன்றாம் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார்.

“என் அருமைக் குழந்தைகளே, மகிழ்வித்து மகிழ் என்பதை நான் உங்களுக்கு சின்ன கதை மூலம் விளக்குகிறேன் கேளுங்கள். Continue reading “மகிழ்வித்து மகிழ் – சிறுவர் கதை”

எது அழகு? – சிறுகதை

எது அழகு

எது அழகு என்ற இக்கதை எதார்த்தத்தை எடுத்துக்கூறி உண்மையை விளக்குகிறது. தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

வர்ஷா நிறம் கருப்புதான் என்றாலும் அழகுச் சிலைதான். அது அவளுக்கே தெரியாது.

ஏனெனில் சிறுவயதிலிருந்தே அவளின் நிறத்தைக் கொண்டு அவளுக்குள்ளேயே நாம் அழகில்லை என்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கிக் கொண்டாள். Continue reading “எது அழகு? – சிறுகதை”

தமிழ்த் திருமண முறை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்த் திருமண முறை

தமிழ்த் திருமண முறை என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய திருமண முறை ஆகும். 

நாவலர் ச. சோமசுந்தர பாரதியார் M.A., B.L., அவர்களும், தமிழ்த் தென்றல் திரு. வி.கலியாண சுந்தரம் அவர்களும், இம்முறை வழியாகத் திருமணம் நடத்தி வைப்பதில் முன்னோடிகளாக இருந்தனர்.

நாமும் தமிழ்த் திருமண முறை பற்றித் தெரிந்து கொள்வோமே! Continue reading “தமிழ்த் திருமண முறை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்”

மணமக்களின் காது கண் வாய்

மணமக்களின் காது, கண், வாய்

மணமக்களின் காது கண் வாய் என்ற  இக்கட்டுரை,  மணமக்களுக்கு  என்னும்  நூலில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் கூறிய அறவுரை ஆகும். அது பற்றிப் பார்க்கலாம். Continue reading “மணமக்களின் காது கண் வாய்”