இன்றைய குழந்தைகள் விழாக்களை மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கின்றார்கள்

தீபாவளி கொண்டாட்டம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இன்றைய குழந்தைகள் விழாக்களை மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கின்றார்கள்

ஆம் : 55% (11 வாக்குகள்)

இல்லை : 45% (9 வாக்குகள்)

 

நன்றாக வாழ விவசாயி சொன்ன வழி

நன்றாக வாழ

நன்றாக வாழ என்ன வழி என்று அறிய, ஒரு வயதான விவசாயி சொல்வதைக் கேட்போம்.

முன்னொரு காலத்தில் விவசாயி ஒருவர், தன்னுடைய தோட்டத்தில் தரமான மக்காசோளங்களை விளைவித்துக் கொண்டிருந்தார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும் சிறந்த விளைபொருளுக்கான முதல் பரிசினை, அவ்விவசாயின் தரமான மக்காச்சோளமே தட்டிச் செல்லும்.

அந்த விவசாயின் தரமான மக்காச்சோளத்திற்கு எல்லா இடங்களிலும் நல்ல விலை இருந்தது.

விவசாயின் தரமான மக்காச்சோள விளைவிப்பையும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த விளைபொருளுக்கான முதல் பரிசினை அம்மக்காச்சோளம் பெறுவதையும் ஒரு பத்திரிக்கையாளர் கேட்டறிந்தார்.

அவர் விவசாயியைச் சந்தித்து அவருடைய வெற்றிக் காரணமான வேளாண்மை ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்பினார்.

Continue reading “நன்றாக வாழ விவசாயி சொன்ன வழி”

போராட்டம் போதும்

போராட்டம் போதும்

போராட்டம் போதும்; வாழ்க்கையை எவ்வாறு போராட்டமின்றி வாழலாம் என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் பேராசிரியர் நவராஜ் செல்லையா அவர்கள்.

உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க உறையுள் இந்த மூன்றும்தான், ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் எதிரே நின்று, புதிர் கிளப்பியும் சதிராடியும் பிரச்சினைகளை விளைவித்துப் போராடச் செய்வனவாகும். Continue reading “போராட்டம் போதும்”

முளைப்பாரிப் பாடல்

முளைப்பாரி பாடல்

தன்னா னன்னே னானே தன

தானே னன்னே னானே

 

ஒண்ணாந்தான் நாளையிலே

ஒசந்த செவ்வா கிழமையிலே

ஓலைக்கொட்டான் இரண்டெடுத்து

ஓடும் பிள்ளை தொண்டலிட்டு Continue reading “முளைப்பாரிப் பாடல்”