ஏலக்காய் மருத்துவ பயன்கள்

ஏலக்காய் மருத்துவ பயன்கள்

ஏலக்காய் மருத்துவ பயன்கள் மிகுந்தது.

ஏலக்காய் கார்ப்புச் சுவையும் வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. சிறுநீரைப் பெருக்கும். தாகம், வியர்வையுடன் கூடிய தலைவலி, வறட்சி, கபம் முதலியவற்றைக் கட்டுப் படுத்தும்.

மணம், சுவை கூட்டும் தன்மை ஏலத்திற்கு மிகுதியாக உண்டு. கேக்குகள், மிட்டாய்கள், இனிப்புகள் ஆகியவற்றிலும், உணவு சமைப்பதிலும் ஏலக்காய் பெருமளவு சேர்க்கின்றது.

Continue reading “ஏலக்காய் மருத்துவ பயன்கள்”