விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள்

ஆடு வளர்ப்பு

விவசாயிகள் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் பலவற்றைத் தேர்வு செய்து ஈடுபட்டால்தான் நிலையான வருமானம் பெறமுடியும். Continue reading “விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள்”

பயன்மிகு பனை

பனை

பனை நமது கிராமப்புறங்களின் கலாச்சாரத்தோடும் பொருளாதாரத்தோடும் பல தலைமுறைகளாகப் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. தமிழகத்தின் அடையாளமாகவும் இது திகழ்கிறது. Continue reading “பயன்மிகு பனை”

உலக வெப்பமயமாதல்

உலக வெப்பமயமாதல்

உலக வெப்பமயமாதல் என்பது இன்றைய மனித குலத்தை எதிர்நோக்கியிருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சினைகளில் ஒன்று. உலகம் வெப்பமயமாதலுக்கு முக்கிய காரணம் கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு ஆகும். Continue reading “உலக வெப்பமயமாதல்”

வீட்டுத் தோட்டத்தில் பழமரங்கள் வளர்ப்பு

பழமரங்கள்

வீட்டுத் தோட்டத்தில் மா, சப்போட்டா, எலுமிச்சை, மாதுளை, கொய்யா போன்ற பழமரங்கள் வளர்க்கலாம். Continue reading “வீட்டுத் தோட்டத்தில் பழமரங்கள் வளர்ப்பு”

தென்னை மரம் வளர்ப்பு

தென்னை

வீட்டுத் தோட்டத்தில் வளர்க்கக் கூடிய மர வகைகளில் தென்னை மரம் ஒன்றாகும். தென்னை மரம் நடுவதற்கு முதலில் குழி தயார் செய்ய வேண்டும். 3x3x3 அடிக்கு குழி தோண்ட வேண்டும். Continue reading “தென்னை மரம் வளர்ப்பு”