இயற்கையை இழந்தோம்; செயற்கையை விரும்புகிறோம்!

இயற்கையை இழந்தோம் செயற்கையை விரும்பினோம்

முந்தைய காலங்களில் மக்கள் பெரும்பாலும் இயற்கையோடு இயைந்தே வாழ்ந்து வந்தனர்.

இயற்கையையான பொருட்களையே மக்கள் பயன்படுத்தினர். அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்காமல் இருந்தன.

ஆனால் இன்றைக்கு இயற்கையை இழந்தோம்; செயற்கையை விரும்புகிறோம்.

Continue reading “இயற்கையை இழந்தோம்; செயற்கையை விரும்புகிறோம்!”

தொலைந்ததை நாளும் தேடுகிறேன் – இராசபாளையம் முருகேசன்

Continue reading “தொலைந்ததை நாளும் தேடுகிறேன் – இராசபாளையம் முருகேசன்”