வீட்டுத்தோட்டம் – செடிகள்

செடிகள்

வீட்டுத் தோட்டத்தில் பயிர் செய்யப்படும் செடி வகைகளை காய்கறிச் செடிகள், மூலிகைச் செடிகள், கீரை வகைகள் மற்றும் பூச் செடிகள் என வகைப்படுத்தலாம். Continue reading “வீட்டுத்தோட்டம் – செடிகள்”

மாடித் தோட்டம் அமைப்பது எப்படி?

Roof-Garden

மாடித் தோட்டம் என்றவுடன் நம் நினைவில் இருப்பது மேற்கூரை (காங்கிரீட்) பாதுகாப்பாகும் . Continue reading “மாடித் தோட்டம் அமைப்பது எப்படி?”