மீன் இனத்தில் பெற்றோர் பாதுகாப்பு

கௌராமி மீன்

மீன் இனத்தில் பெற்றோர் பாதுகாப்பு என்பது முட்டைகளும், இளம் உயிரிகளும் பெற்றோர்களால் பராமரிக்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது. Continue reading “மீன் இனத்தில் பெற்றோர் பாதுகாப்பு”

உயிரினத்திலுள்ள உறுதியான கால்சியம்

உறுதியான கால்சியம்

உறுதியான கால்சியம் தான் விலங்குகளுக்கு உருவத்தை கொடுப்பதோடு அவைகளின் நகர்வுக்கும் வழி செய்கிறது. Continue reading “உயிரினத்திலுள்ள உறுதியான கால்சியம்”

நீர் மாசுபாடு

நீர் மாசுபாடு

நீர் மாசுபாடு என்பது ஆறு, குளம், கடல், நிலத்தடி நீர் போன்றவைகள் மனித நடவடிக்கைகளால் தூய்மை இழப்பதைக் குறிக்கும்.

நீரின் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் பண்புகளை மாற்றம் செய்யும் பொருளானது நீரில் கலந்து அதன் தன்மையையும், தரத்தினையும் மாற்றும் நிகழ்வு நீர்மாசுபாடு என்று வழங்கப்படுகிறது. Continue reading “நீர் மாசுபாடு”

சுனாமி

சுனாமி சோகம்

சுனாமி என்பது மிக நீளமான அலை நீளத்துடன் கடலில் ஏற்படும் தொடர்ச்சியான அலைகள் ஆகும். இதன் அலைநீளம் 10 முதல் 100 கி.மீ வரை இருக்கும்.

டிசம்பர் 26, 2004-ல் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஏற்பட்ட சுனாமிகளின் தாக்கத்தினால் 3,00,000க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தனர்.

Continue reading “சுனாமி”

கருவாட்டுக் குழம்பு செய்வது எப்படி?

சுவையான கருவாட்டுக் குழம்பு

கருவாட்டுக் குழம்பு என்பது கிராமத்து மக்கள் பலர் விரும்பி உண்ணும் அசைவ உணவு ஆகும்.

மீனை உப்பிட்டு பதப்படுத்தி கருவாடு தயாரிக்கப்படுவதால் இதனைப் பயன்படும் போது நன்கு கழுவி உபயோகிக்க வேண்டும். Continue reading “கருவாட்டுக் குழம்பு செய்வது எப்படி?”