முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு – 2015

முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு

இலட்சம் ரூபாய் என்பதை அதிசயமாகப் பார்க்கும் மக்கள் கோடிக் கணக்கில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இலட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு பெற  முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்துவது என்பது பாராட்டுக்குரியது. Continue reading “முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு – 2015”

நெஞ்சில் முள் – 1

நெஞ்சில் முள்

இலட்சத்து முப்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் விட்டு,

உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற மக்களிடம்

பேச வேண்டும்! பழக வேண்டும்! துறைதோறும்

புதிதாய் வருகின்ற விசயங்கள் அறிதல் வேண்டும்!

Continue reading “நெஞ்சில் முள் – 1”