மூலிகை குடிநீர் செய்வது எப்படி?

மூலிகை குடிநீர்

பலவிதமான நோய்களுக்கு மூலிகை குடிநீர் பயன்படும். நான்கு விதமான மூலிகை குடிநீர் செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம். Continue reading “மூலிகை குடிநீர் செய்வது எப்படி?”

மூலிகைத் தோட்டம்

மூலிகைத் தோட்டம்

ஒவ்வொரு மருத்துவமனை வளாகத்திலும் மூலிகைத் தோட்டம் அமைத்துப் பராமரித்தால் மக்களின் பெரும்பான்மையான தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தி செய்யப்படும். Continue reading “மூலிகைத் தோட்டம்”

தவசு முருங்கை – மருத்துவ பயன்கள்

தவசு முருங்கை முழுத்தாவரமும் துவர்ப்புச் சுவையும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. கோழையகற்றும், ஜலதோஷம், இரைப்பு, இருமல் ஆகியவற்றைக் குணமாக்கும். Continue reading “தவசு முருங்கை – மருத்துவ பயன்கள்”

தழுதாழை மூலிகை – மருத்துவ பயன்கள்

தழுதாழை இலை, வேர் ஆகியவை கைப்பு, துவர்ப்புச் சுவையும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டவை. நோய் நீக்கி உடலைத் தேற்றும்; வாத நோய்களைக் கண்டிக்கும்; உடல் வலியைப் போக்கும். Continue reading “தழுதாழை மூலிகை – மருத்துவ பயன்கள்”