நஞ்சறுப்பான் மூலிகை – மருத்துவ பயன்கள்

நஞ்சறுப்பான் இலை விஷ நச்சுகளை முறிக்கும்; வாந்தி உண்டாக்கும். உலர்ந்த வேர்கள் வயிற்றுப் போக்கை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகின்றன. வேரின் சாறு ஆஸ்துமாவை கட்டுப்படுத்துகின்றது. Continue reading “நஞ்சறுப்பான் மூலிகை – மருத்துவ பயன்கள்”

மூக்கிரட்டை – மூலிகை மருத்துவ பயன்கள்

மூக்கிரட்டை – மூலிகை மருத்துவ பயன்கள்

மூக்கிரட்டை முழுத் தாவரமும் புனர்நவின் என்கிற காரச் சத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதன் முக்கியமான பண்பு சிறுநீரை அதிக அளவில் வெளியேற்றுவதாகும். Continue reading “மூக்கிரட்டை – மூலிகை மருத்துவ பயன்கள்”

முட்சங்கன் – மருத்துவ பயன்கள்

முட்சங்கன் – மருத்துவ பயன்கள்

முட்சங்கன் முடக்கு வாதம் மற்றும் கீல் வாதத்தை குணமாக்கும். இலை, உடல் பலத்தை அதிகரிக்கும். வேர் கோழையகற்றும்; இருமல் தணிக்கும். மேலும் கண் பார்வையை அதிகரிக்கும். இரத்தத்தை விருத்தியாக்கும். Continue reading “முட்சங்கன் – மருத்துவ பயன்கள்”