தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்

தைமகள் பிறப்பினில் தரணியும் மிளிரட்டும்

வைக்கும் அடியெல்லாம் வெற்றியைக் கொடுக்கட்டும்

வாழ்வும் வளமாக வசந்தமும் வீசட்டும்

மரபும் மரிக்காமல் புதுமையும் செழிக்கட்டும்

Continue reading “தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்”

தேர்தல் திருவிழா – தமிழ்நாட்டில் எப்படி?

தேர்தல் திருவிழா

தேர்தல் திருவிழா தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும், கடந்த முறை நடைபெற்றதைவிட அதிக சிறப்புடன் நடைபெறுவது, தேர்தல் திருவிழாவின் வழக்கம்.

எனவே இந்த முறையும், இதுவரை தமிழக வரலாற்றிலே நாம் கண்டிராத வகையில், மிகச்சிறப்பாகத் தேர்தல் திருவிழா அமையப் போவது உறுதி.

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல; எல்லா மாநிலங்களிலும் தேர்தல் என்றாலே திருவிழாதான். ஆனால் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் முன்னோடி மாநிலம் அல்லவா? எனவே இங்கு தேர்தல் திருவிழா கொண்டாட்டம் சற்று தூக்கலாகவே இருக்கும்.

Continue reading “தேர்தல் திருவிழா – தமிழ்நாட்டில் எப்படி?”