மறைந்து கிடக்கும் மனித சக்தி

டென்னிஸ்

மறைந்து கிடக்கும் மனித சக்தி மனிதனுக்கே உரித்தான தனித்தன்மை உடையது. மனிதனுக்குள் மறைந்திருக்கும் மகாசக்தியைப் போல் மற்ற எந்த உயிரினங்களுக்கும் இல்லை.

அவ்வாறு இல்லையென்றால், காட்டிலே மிருகங்களுக்கு ஆதிகாலத்தில் இரையாகிப் போனவர்கள், இன்று அவைகளை ஆட்டிப் படைத்து, அடிமையாக்கி, அரசாண்டு கொண்டிருப்பார்களா?

Continue reading “மறைந்து கிடக்கும் மனித சக்தி”