இருவர்

இருவர்

ஐம்பத்தியாறு வருடங்கட்கு பிறகு பள்ளி தோழன் பத்மராஜனின் வாட்ஸாப் ப்ரோஃபைல் போட்டோவைப் பார்த்து அடையாளம் தெரியாமல் மாறிப் போயிருந்தவனை ஓரளவுக்கு அடையாளம் கண்டு கொண்டார் ரிடையர்ட் நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீநிவாசன்.

Continue reading “இருவர்”

இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்களை வாசிக்க வைப்பது எப்படி?

இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்களை வாசிக்க வைப்பது எப்படி?

இந்தக் காலத்தில் புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பழக்கம் இளம் தலைமுறையினரிடம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது.

ஏன் குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்ற கேள்வி நமக்குள் எழலாம்.

Continue reading “இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்களை வாசிக்க வைப்பது எப்படி?”

பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும் – II

பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் - II

பிரச்சினை ஏன் வருகிறது?

ஒரு பிரச்சினை நமக்கு வந்து, அந்த பிரச்சினை தீர்ந்துவிட்டால் அப்பாடா, பிரச்சினை தீர்ந்து விட்டது என்று பெருமூச்சு விடுகிறோம்.

Continue reading “பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும் – II”

பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும் – 1

பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் - I

‘வாழ்க்கை’ என்பது இறைவனால் நமக்கு வழங்கப்பட்ட மிகப்பெரும் ‘பொக்கிஷம்’. அந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும்.

Continue reading “பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும் – 1”