வெற்றியின் ரகசியம்

ஆண்டாள் திருக்கோவில், திருவில்லிபுத்தூர்

ஒரு பெரிய கோபுரத்தில் பல பல்லிகள் வசித்து வந்தன. ஒரு நாள் அவை ஒரு பந்தயம் நடத்தின.

யார் முதலில் கோபுரத்தின் உச்சியை அடைவது என்று போட்டி. Continue reading “வெற்றியின் ரகசியம்”

பொறுமை வெற்றி தரும்

பொறுமை

பொறுமை என்பது வெற்றியைப் பெற்றுத்தரும் முக்கியமான குணம் ஆகும். ஒருவருக்கு எல்லாத் திறமைகளும் இருந்து, பொறுமை இல்லாவிட்டால் அவர் வெற்றி பெறுவது கடினம். Continue reading “பொறுமை வெற்றி தரும்”

விடாமுயற்சி வெற்றி தரும்

விடாமுயற்சி

விடாமுயற்சி வெற்றியைப் பெற்றுத் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

உண்மையைச் சொன்னால் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் உள்ள வித்தியாசமே விடாமுயற்சிதான். Continue reading “விடாமுயற்சி வெற்றி தரும்”

வெற்றிச் சாதனம்

விரல்கள் - வெற்றிச் சாதனம்

விடிந்திடும் பொழுதும் விடிந்திடும் என்றே

வீணாய் காலம் கழித்திட வேண்டாம்

துடிப்புடன் நீயும் துணிந்தே எழுந்தால்

தொலைந்தே போகும் துன்பங்கள் எல்லாம் Continue reading “வெற்றிச் சாதனம்”