அறம், பொருள், இன்பம் கொடுப்பது எது?

அறம், பொருள், இன்பம் கொடுப்பது எது?

அறம், பொருள், இன்பம் மூன்றையும் ஒருசேரக் கொடுப்பது எது என்பதை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Continue reading “அறம், பொருள், இன்பம் கொடுப்பது எது?”

நடராஜர் நடன ரகசியம்

நடராஜப் பெருமான் நடன ரகசியம்

சிதம்பரம் ஆகாச அம்சமாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

உலகில் உள்ள மக்கள் யாவரும் எல்லைக் கடந்த சோதியில் சேரும் பொருட்டே சிதம்பரத்தில் நடராஜர் காலைத் தூக்கி நடம் புரிந்து காட்டினார். அது தேவ இரகசியம் என்று சொல்லப்படும்.

அதை எளிமையாக அறியலாம்

Continue reading “நடராஜர் நடன ரகசியம்”

நிலமளந்த நெடியோன் – தமிழ் இலக்கியங்களில்

நிலமளந்த நெடியோன்

திருமால் இவ்வுலகத்தைத் தன் திருவடியால் அளந்த வரலாற்றை பன்னெடுங்காலம் முதலாக நம் இலக்கியங்களில் போற்றப்படுவதைக் காணும் போது நம் சமய பழமையை எண்ணி மகிழ்வெய்துகின்றோம்.

சங்க இலக்கியமான பதிணென் மேல்கணக்கு நூலில் பத்துப்பாட்டில் அடங்கிய பெரும்பாணாற்றுப்படையில்

Continue reading “நிலமளந்த நெடியோன் – தமிழ் இலக்கியங்களில்”

காண்டவ வன தகனச் சருக்கம்

காண்டவ வன தகனச் சருக்கம்

மகாபாரதத்தில் காண்டவ வன தகனச் சருக்கம் என்ற ஒரு படலம் வருகின்றது.

இந்திரனுக்குரிய காண்டவ வனத்தைத் தீக்கடவுள் உண்ணப் புகுந்தான்.

இந்திரன் மேகங்களை ஏவி தீயை அழித்து விட்டான். தீக்கடவுள் பல முறை முயன்றும் காண்டவ வனத்தை எரிக்க முடியவில்லை.

Continue reading “காண்டவ வன தகனச் சருக்கம்”

மண்வளம் காக்கத் தேவையான சட்டம்

மண்வளம் காக்கத் தேவையான சட்டம்

மண்வளம் காக்கத் தேவையான சட்டம் ஒன்றை அரசு உடனே இயற்ற வேண்டும்.

ஓர் எளிய சட்டத்தின் மூலம் நம்மால் மண் வளத்தைக் காக்க முடியும். நாமும் நமது அரசும் மனது வைத்தால் நம்மால் மண்ணைக் காக்க முடியும்.

இன்று மண்வளத்தைப் பற்றி அதிகம் பேசுகின்றோம். இவற்றை இரண்டு வகையாகப் பார்க்கவேண்டும். ஒன்று மண் தன் வளத்தை இழப்பது. மற்றது மண்ணையே இழப்பது.

Continue reading “மண்வளம் காக்கத் தேவையான சட்டம்”