தன் முகம் தெரியும் போது

‘விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளைக்கு’ என்பது பழமொழி. விருந்தினராகச் செல்லும்போது எவ்வளவு நாட்கள் அங்கே தங்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிச் சொல்லுவதே இக்கதை.

Continue reading “தன் முகம் தெரியும் போது”

தனிமையில் விட்டது ஏனோ?

தமிழ்ப் பெண்

எங்கே சென்றனன் காதலன் தானோ?
இங்கே தனிமையில் விட்டது ஏனோ?
பொங்கிய அன்பை பகிர்ந்தது வீணோ?
தங்களை நினைந்து துயில்மறந் தேனே!

Continue reading “தனிமையில் விட்டது ஏனோ?”

தனி மரமும் தோப்பு ஆகும்

தனி மரமும் தோப்பு ஆகும்

“இதைவிட சூப்பர் இடம் அமையாது பிரகாஷ். எதற்காக இந்தக் குடும்பம் சரிப்படாதுங்கறே! ஒரே பெண், பிக்கல், பிடுங்கல் இல்லை. பெண்ணின் அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப நல்ல மாதிரியா இருக்காங்க. சொந்த வீடு, நிறைய பணம் இருக்கு. எல்லாமே பெண்ணுக்குத்தான். நாம் கேட்கிற சீர் எல்லாம் செய்ய ஒத்துக்குறாங்க. பெண்ணும் லட்சணமா இருக்கா..”

Continue reading “தனி மரமும் தோப்பு ஆகும்”

தனிச் சுடுகாடு

சேகரன், வீரம்மாள் இருவரும் விரைவாக வீட்டைவிட்டு வெளியேறி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒருவழியாக ரோடு போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இடத்தை வந்தடைந்தனர்.

Continue reading “தனிச் சுடுகாடு”

பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்!

பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்

பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்; சாதாரண வெற்றிக்கு அல்ல; மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான ஆயுதம். ஆதலால்தான் ‘பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்’ என்று சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Continue reading “பொறுமை வெற்றியின் ஆயுதம்!”