வாழ்க்கைத் தோழன் – ஹைக்கூ கவிதை

வானம்

தமிழினி (எ) த.சுமையா தஸ்னீம் அவர்களின் ஹைக்கூ கவிதைகள்.

 

கல்லானாலும் கணவன்

புல்லானாலும் புருஷன்

பாடிய விதவை Continue reading “வாழ்க்கைத் தோழன் – ஹைக்கூ கவிதை”