சொல்லின் திரிபுகள்!

கசடுகள் நிறைந்த குமுறல்கள்!

கலைந்த மெளனத்தின்

ஆக்கிரமிப்புக்கள்!

தடுக்க முடியாத உச்சிக்கால

வெயில் போல் கவனத்தின்

மீதான சிதறல்கள்!

சொல்லின் திரிபுகள்!

ஆட்டிப்படைக்கின்ற திணறடிப்புக்கள்

அதிகபட்சமாக வெக்கையான முனகல்கள்

அடைக்கலம் கேட்கின்றன

செயற்கரிய செயல் செய்துவிட்டதாக!

செல்மா மீரா

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.