கலோரி – அறிமுகம்

கலோரி என்றால் என்ன?
நாம் உண்ணும் உணவினால் கிடைக்கும் சக்தியை அளக்கும் அளவுகோல் கலோரி எனப்படுகிறது.

உணவிலிருந்து எப்படி சக்தி கிடைக்கிறது?
உணவுகளில் உள்ள சத்துக்கள் தான் இந்த சக்தியை அளிக்கிறது. இதில் மாவுச்சத்து மற்றும் கொழுப்புச்சத்து ஆகிய இரண்டும் நமக்கு பிரத்யோகமாக சக்தியை அளிக்கிறது.

உணவு எப்படி சக்தியாக மாறுகிறது?
உணவு பிராணவாயுவுடன் எரிக்கப்பட்டு சக்தி கிடைக்கிறது. நாம் உட்கொள்ளும் உணவு பல வேதியியல் மாற்றங்களை அடைந்து தேவையான பொழுதும், உடம்பு ஏதேனும் பணிசெய்யும் பொழுதும் நமக்கு சக்தியை அளிக்கிறது.

உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்குத் தேவையான கலோரி சத்தை கணக்கிடுவது எப்படி?

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் வயது, உயரம், எடை, பருமன், அவர்கள் செய்யும் வேலையின் தன்மை, இன்சுலின் சுரக்கும் அளவு, சர்க்கரையின் அளவு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு நாளுக்குத் தேவையான உணவை கலோரி கணக்கில் அளவிட முடியும்.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.