நன்றி சொல்ல வேண்டும்

நல்ல அறிவைப் பெற்றவன் நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஆசிரியருக்கு.

நிறைய செல்வத்தைப் படைத்தவன் நன்றி சொல்ல வேண்டியது கடவுளுக்கு.

அழகான மனைவியைப் பெற்றவன் தன் மாமியாருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்.

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.