பொம்மைகளின் அணிவகுப்பு மற்றும் பேச்சுப்போட்டி

பொம்மைகளின் அணிவகுப்பு போட்டியில் ஓரியா வெற்றிபெற ஓரியா என்று பதில் கொடுக்கவும்; கவிதா வெற்றிபெற கவிதா என்று பதில் கொடுக்கவும்.

பேச்சுப் போட்டியில் ஸ்டூவர்ட் வெற்றிபெற ஸ்டூவர்ட் என்று பதில் கொடுக்கவும்; டாம் வெற்றிபெற டாம் என்று பதில் கொடுக்கவும்.

One Reply to “பொம்மைகளின் அணிவகுப்பு மற்றும் பேச்சுப்போட்டி”

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.