அபிஷேகம் பலன்கள்

Abishekam

அபிஷேகம் செய்யும் பொருட்களால் கிடைக்கும் பலன்கள்

தண்ணீர் அபிஷேகம் – மனசாந்தி

பஞ்ச கவ்யம் – ஆத்மசுத்தி, பாவநிவர்த்தி

Continue reading “அபிஷேகம் பலன்கள்”

தோட்டம் அமைக்கலாமே

Garden

தன்னானானே தன்னானானே நானும் தோட்டம் அமைக்கப் போறேன் வாங்க! தன்னானானே தன்னானானே நானும் தோட்டம் அமைக்கும் கதையை கேளுங்க! (தன்னானானே)

Continue reading “தோட்டம் அமைக்கலாமே”

நேருவைத் தெரிந்து கொள்வோம்

Nehru

இந்தியாவின் தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியால் எனது அரசியல் வாரிசு, தியாக சீலர், நாட்டுப்பற்றும் சர்வதேசப்பற்றும் உடையவர்,இந்தியாவை நிர்வகிக்கத் தகுதியானவர், அவரது பொறுப்பில் இந்தியா பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்றெல்லாம் புகழப்பட்டவர் நம் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு.

Continue reading “நேருவைத் தெரிந்து கொள்வோம்”