துணிச்சல் – கவிதை

பெண்ணே உனக்கு வேண்டும் துணிச்சல்

வாழ்க்கையில் போடவேண்டும் எதிர்நீச்சல்

பலரின் வார்த்தைகளில் உனது வாழ்வு அடங்குவது உணர்வாயே!

அதிலே நீச்சல் போட்டு வெளியே வா!

Continue reading “துணிச்சல் – கவிதை”

குறையொன்றும் இல்லை – கவிதை

உடலின் பாகங்களின் வளர்ச்சி குறைபாடெல்லாம்

குறையெனச் சொல்லி ஓடிட முடியாதே!

அவர்களின் தன்னம்பிக்கை கண்டாலே வானமும்

இரண்டு அடி இறங்கி வந்திடுமே!

Continue reading “குறையொன்றும் இல்லை – கவிதை”

விழி பேசும் மொழி – கவிதை

விழி பேசும் மொழி காதல்தானே

மெளனத்தின் ஆட்சி இங்கே நடக்கிறதே

சிரிப்பும் வெட்கமும் விழிகளில் வழிகிறதே

இனிமைகள் இங்கே குவிந்து கிடக்கிறதே

Continue reading “விழி பேசும் மொழி – கவிதை”