தைப் பொங்கல்

தைப்பொங்கல்

புதிதாக தைத்திங்கள் முதல் நாள் பிறந்து வரும் தைமகளை ஒவ்வொரு இல்லமும் வரவேற்று தத்தம் இல்லங்களிலே அவளது வளங்களை இருக்கச் செய்வதே தைப் பொங்கல். Continue reading “தைப் பொங்கல்”

போகிப் பண்டிகை

bhogi

கதவைத் திற! காற்று வரட்டும்! என்பது போல வாயிலைத் திற! வசந்த மகள் உள்ளே வரட்டும்! என்று தமிழ் மகளாம் தைமகளை வரவேற்கும் விதமாக கொண்டாடப்படுவதே போகிப் பண்டிகையாகும்! Continue reading “போகிப் பண்டிகை”

கபடி விளையாட்டு

Kabadi

கபடி நம் தமிழகத்தின் முக்கிய விளையாட்டுக்களில் ஒன்றாக உள்ளது.கபடி விளையாட்டு இன்றளவும் கிராமப் புறங்களில் மிக இன்றியமையாத வீர விளையாட்டாகவும் உள்ளது.

Continue reading “கபடி விளையாட்டு”

தோட்டம் அமைக்கலாமே

Garden

தன்னானானே தன்னானானே நானும் தோட்டம் அமைக்கப் போறேன் வாங்க! தன்னானானே தன்னானானே நானும் தோட்டம் அமைக்கும் கதையை கேளுங்க! (தன்னானானே)

Continue reading “தோட்டம் அமைக்கலாமே”