ஞானபீட விருது

ஞானபீட விருது

ஞானபீட விருது இந்தியாவில் இந்திய எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு உயரிய விருது ஆகும். அறிவின் மேடை என்ற பொருளில் இவ்விருதுக்கு ஞானம்பீடம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. Continue reading “ஞானபீட விருது”

ரம்புட்டான் பழம்

ரம்புட்டான் பழம்

ரம்புட்டான் பழம் லேசான புளிப்பு கலந்த இனிப்புச் சுவையினை உடையது. இது பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்திழுக்கிறது. Continue reading “ரம்புட்டான் பழம்”

தண்டுக்கீரை பொரியல் செய்வது எப்படி?

சுவையான தண்டுக்கீரை பொரியல்

தண்டுக்கீரை பொரியல் சுவையான மற்றும் சத்தான உணவு. மேலும் மிக எளிதாக செய்யக்கூடிய உணவும் ஆகும். Continue reading “தண்டுக்கீரை பொரியல் செய்வது எப்படி?”

தமிழ்நாட்டின் காலநிலை

மழைக்காலம்

தமிழ்நாட்டின் காலநிலை என்பது வெப்ப மண்டல வகையைச் சார்ந்தது. ஆண்டுக்கு இருமுறைகள் சூரியனின் செங்குத்தான ஒளிக்கதிர்கள் தமிழ்நாட்டில் விழும். Continue reading “தமிழ்நாட்டின் காலநிலை”